SYSTEM SZKOLENIA SITS 2023/2024

Stopnie sprawności SITS

Każdy kto chce zostać w przyszłości instruktorem snowboardu musi przejść ciężką aczkolwiek konieczną drogę oraz uzyskać II,III stopień sprawności technicznej SITS. Czas trwania kursu na poszczególne stopnie to 6 dni. Każdy kurs kończy się egzaminem, a kursant po jego zaliczeniu otrzymuje legitymację związkową. Następnym krokiem jest uzyskanie stopnia Asystenta Instruktora SITS (kurs trwa 7 dni), który upoważnia do prowadzenia szkoleń z zakresu II stopnia sprawności SITS. Stopień Asystenta Instruktora „daje przepustkę” do wzięcia udziału w kursie na Instruktora SITS.

STOPNIE SZKOLENIOWE SITS:

I STOPIEŃ SPRAWNOŚCI (6 DNI) – KURS SKIEROWANY DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH (NIE OBOWIĄZKOWY) OSWOJENIE ZE SPRZĘTEM I ŚRODOWISKIEM:

– Zakładanie sprzętu
– Podnoszenie się i upadanie
– Pozycja podstawowa i równowaga
– Poruszanie się (płaski teren, stok)
– Zwroty

Techniki podstawowe

– Ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
– Jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
– Jazda w linii spadku stoku
– Jazda wyciągiem
– Skręt ślizgowy rotacyjny
– Przejazd łatwych form terenowych
– Półobrót i obrót płaski FS i BS
– Ollie, nollie, tailwheelie, nosewheelie
– Skok prosty na skoczni

Podstawowe elementy Freestyle

– Półobrót i obrót płaski FS i BS ( na stoku)
– Ollie, nollie, tailwheelie, nosewheelie
– Skok prosty na skoczni

II STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ (6 DNI) *- KURS PRZEZNACZONY DLA OSÓB ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH I ZAAWANSOWANYCH. JEGO UZYSKANIE JEST POTWIERDZENIEM UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH EWOLUCJI SNOWBOARDOWYCH. DAJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO KURSU NA III STOPIEŃ SPRAWNOŚCI ORAZ DO KURSU ASYSTENTA INSTRUKTORA SITS.

Techniki średnio zaawansowane

– Skręt ślizgowy
– Skręt ślizgowy NW
– Skręt ślizgowy tyłem
– Śmig ślizgowy
– Skręt cięty
– Przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)

Średniozaawansowane elementy Freestyle

– Skok 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy
– Noseroll, tailroll
– Skok z grabem i Shifty – na skoczni
– 50/50
– BS boardslide
– nosepress i tailpress na boxie

Kurs polega na zdobywaniu umiejętności wyżej wymienionych technik na które jest poświęcone 6 dni jazdy (łącznie z egzaminem w ostatni dzień). Jeździmy ok. 6 godzin dziennie. Każdego dnia zaczynamy zajęcia o godzinie : 9.00

III STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ (6 DNI) ** – KURS PRZEZNACZONY DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH. JEGO UZYSKANIE JEST POTWIERDZENIEM UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH, ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH I ZAAWANSOWANYCH EWOLUCJI SNOWBOARDOWYCH. DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA MENIS. ABSOLWENT TEGO KURSU UZYSKUJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO KURSU NA STOPIEŃ INSTRUKTORA SITS.

Techniki zaawansowane Skręt cięty NW Śmig cięty Skręt cięty tyłem Zaawansowane elementy Freestyle Skok 180 FS i BS na skoczni Skok 180 FS i BS z grabem na skoczni FS boardslide na boxie
EGZAMIN weryfikacyjny na II stopień sprawności – mogą do niego przystąpić osoby, które w toku indywidualnego zdobywania umiejętności, chcą potwierdzić swój poziom jazdy. Egzamin przeznaczony dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych ewolucji snowboardowych. Daje możliwość przystąpienia do kursu na III stopień sprawności oraz do kursu Asystenta Instruktora SITS .
Asystent Instruktora SITS (poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji) – jest pierwszym stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnej pracy w zakresie nauczania i doskonalenia snowboardu w obrębie szeroko pojętej rekreacji ruchowej. Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych, których umiejętności technicznie są na wysokim poziomie, co potwierdza posiadanie II stopnia sprawności. Dzięki temu kursowi jego absolwent uzyskuje precyzyjną wiedzę, w jaki sposób nauczać ewolucji snowboardowych w ramach I i II stopnia systematyki SITS Kryteria uczestnictwa zawarto w infografice na stronie 20 Uprawnienia: – prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie na poziomie I II stopnia systematyki SITS – prawo do uczestnictwa w kursie Instruktora SITS – prawo do korzystania z OC instruktora gwarantowanego przez SITS (po opłaceniu składki członkowskiej). Do kursu może przystąpić osoba: która ukończyła 18 lat, posiada II stopień sprawności SITS, przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snowboardu, ma konto użytkownika na portalu SITS. Po zdanym egzaminie, aby uzyskać legitymacje ASYSTENTA INSTRUKTORA SITS, osoba musi przedłożyć AKTUALNE zaświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.); Ważność stopnia: Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaliczenie 1 dniowej unifikacji, organizowanej przez Licencjonowane Szkoły Snowboardu SITS.
* II stopień zawiera wszystkie element I i II stopnia sprawności technicznej
** III stopień zawiera wszystkie elementy I, II, III stopnia sprawności technicznej

Cennik kursów sprawności SITS:

I stopień sprawności SITS: 1000 zł
II stopień sprawności SITS: 1000 zł
III stopień sprawności SITS: 1000 zł
Asystent instruktora SITS: 1350 zł
Egzamin kwalifikacyjny na II stopień sprawności SITS: 500 zł

ZAPISY NA KURS

Kursy prowadzone są na stoku narciarskim Telegraf Kielce ul. Narciarska 6.
Zapisy: tel. +48 512 660 900 lub poprzez mail biuro@koronamm.pl
Płatności: Aby zostać przyjętym na kurs należy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł* na konto: IPKO BP 34 1020 2629 0000 9902 0258 5024 – Michał Misztal Kielce ul. Brzozowa 12. W tytule: !! Imię i Nazwisko, nazwa kursu, termin kursu oraz nr. telefonu !!

WAŻNE INFORMACJE !!! CO WARTO WIEDZIEĆ ?

* Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przed przystąpieniem do kursu stworzyć własny profil SITS na stronie: https://www.sits.org.pl
* Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z kursu, a jedynie w przypadku odwołania kursu prze organizatora (np.nie wystarczająca liczba uczestników)
* Szkoła nie pokrywa kosztów karnetów oraz zakwaterowania
* Szkoła nie zapewnia ubezpieczenia NNW – Zalecane wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie na czas trwania kursu.
* Szkoła nie zapewnia uczestnikom sprzętu potrzebnego do odbycia kursu
* Podczas zajęć uczestnicy kursu mają obowiązek jazdy w kaskach, w przypadku ich braku instruktor prowadzący może usunąć kursantów z zajęć
* W przypadku zgłoszenia się na dany kurs mniej niż 4 osób, kurs zostanie odwołany na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.
* Na poziomie I, II, III stopniu sprawności SITS zamiast legitymacji wydawane są indeksy szkoleń z indywidualnym numerem, które są niezbędne w całej karierze instruktorskiej
* W pełnym kursie dodatkowo bezpłatnie: indeks szkoleń snowboardowych, egzamin, 1 poprawka egzaminu
* Dokładne miejsce spotkania zostanie podane kilka dni przed rozpoczęciem kursu.

Back to Top
Product has been added to your cart